FAKTORING

Jako wiodący faktor z sektora poza-bankowego proponujemy naszym Klientom gamę innowacyjnych rozwiązań wspomagających płynność finansową opartą na faktoringu. Naszą ofertę charakteryzuje szybki proces decyzyjny. Czytelne procedury dają poczucie komfortu i bezpieczeństwa a tym samym gwarantują sprawne przeprowadzenie transakcji od momentu przedstawienia oferty do wypłaty środków. Dzięki szerokiej palecie usług przedstawiamy oraz ułatwiamy dostęp do finansowania małym i średnim przedsiębiorcom. Każdego Klienta traktujemy indywidualnie.

OFERTA USŁUG FAKTORINGOWYCH:


Faktoring klasyczny (dla Klientów, którzy chcą przyspieszyć rotację należności)

Zapewnia finansowanie całości lub dużej części obrotu przedsiębiorstwa opartego na kredycie kupieckim. Faktor wypłaca należności z tytułu faktur bezpośrednio po ich wystawieniu.


Faktoring uproszczony (dla Klientów, którzy elastycznie zarządzają płynnością)

To optymalne rozwiązanie dla przedsiębiorstw, które nie mają stałych potrzeb w zakresie faktoringu i nie chcą wiązać się długoterminowymi umowami. W ramach faktoringu uproszczonego faktorant może uzyskać finansowanie nawet pojedynczej płatności.


Faktoring eksportowy (dla Klientów, którzy minimalizują ryzyko obrotu z zagranicznym kontrahentem)

Aktywnie wspomaga eksporterów z sektora MSP. Faktor weryfikuje zagranicznego kontrahenta, finansuje jego płatności oraz monitoruje jej terminowy wpływ. Faktoring eksportowy ogranicza lub całkowicie eliminuje ryzyko związane z rozpoczęciem współpracy z odbiorcami zagranicznymi i dokonywaniem sprzedaży z odroczonym terminem płatności.


Mikrofaktoring

Jeżeli powodem niedoboru kapitału obrotowego w przedsiębiorstwie jest kredyt kupiecki, czyli sprzedaż towarów bądź usług z odroczonym terminem płatności, idealnym rozwiązaniem jest skorzystanie z usługi faktoringu należności.

Faktoring to usługa, w ramach której dokonujemy wykupu wystawionych przez Państwa firmę faktur VAT przed terminem płatności.


Pożyczka (dla Klientów, którzy chcą zwiększyć konkurencyjność)

Jest idealnym rozwiązaniem dla sektora MSP. Dzięki pożyczce firmy mające problem z uzyskaniem finansowania w banku mają dostęp do kapitału. Zabezpieczeniem transakcji mogą być wierzytelności lub prawa rzeczowe. Procedury podejmowania decyzji kredytowych są znacznie przystępniejsze niż w bankach. Umożliwia to naszym Klientom szybkie pozyskanie kapitału, który pozwala w pełni wykorzystać szanse, jakie daje rynek, poprzez inwestycje lub zwiększenie własnej konkurencyjności.


Usługi uzupełniające (dla Klientów, którzy chcą mieć wpływ na terminowość spieniężania należności)

To gama rozwiązań pozwalających na bardzo elastyczne zarządzanie płynnością i terminem spieniężania należności. Korzystanie z dostępnych usług uzupełniających jest optymalnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw. Pozwala natychmiast uzyskać potrzebne środki finansowe, a zastosowanie usług uzupełniających wpływa na poprawę relacji z kontrahentami.

W portfelu naszych usług uzupełniających oferujemy:

  • faktoring odwrotny,
  • faktoring zamówieniowy,
  • faktoring wymagalnościowy,
  • faktoring pakietów należności niskonominałowych