RODO - obowiązek informacyjny:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujmy, iż:

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WB&KO Company Jacek Walaszczyk z siedzibą w  Katowice, ul. Staromiejska 6/10d (kod: 40-013).

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy na usługi „wirtualnego biura”  zgodnie z podpisaną umową najmu lokalu lub skorzystania z usług oferowanych przez firmę WB&KO Company Jacek Walaszczyk oraz świadczenia usług na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty zaangażowane w kontakt.

4) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat od momentu zakończenia umowy lub zrealizowania usługi.

5) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

6) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7) Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy lub zrealizowania usługi.

8) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

9) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.