RODO - obowiązek informacyjny:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujmy, iż:

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WB&KO Company Jacek Walaszczyk z siedzibą w  Katowice, ul. Staromiejska 6/10d (kod: 40-013).

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy na usługi „wirtualnego biura”  zgodnie z podpisaną umową najmu lokalu lub skorzystania z usług oferowanych przez firmę WB&KO Company Jacek Walaszczyk oraz świadczenia usług na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty zaangażowane w kontakt.

4) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat od momentu zakończenia umowy lub zrealizowania usługi.

5) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Wszelkie zgłoszenia należy przesłać na adres korespondencyjny zgodnie z pkt. 1 lub pod adresem e-mail: iod@wirtualnebiurokatowice.com

6) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7) Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy lub zrealizowania usługi.

8) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

9) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.