KSIĘGOWOŚĆ DLA FIRM

Wirtualne Biuro Katowice ma przyjemność przedstawić Państwu ofertę dotyczącą usług księgowych, jakże niezbędnych podczas prowadzenia każdej formy działalności biznesowej.

Nasza firma oferuje wszechstronne i kompleksowe usługi księgowe prowadzone przez licencjonowaną Kancelarię  z wieloletnim doświadczeniem.

Ponadto współpracujemy z kancelariami doświadczonych radców prawnych i prawników. Zatrudniamy ekonomistów, specjalistów ds. prawa pracy i ubezpieczeń, obsługujących ogół spraw związanych z zatrudnieniem, specjalistów ds. podatków i rachunkowości oraz specjalistów ds. pozyskiwania funduszy unijnych.

 

W naszej ofercie znajdą Państwo następujące rodzaje świadczonych usług:

 • księgowość
 • kadry i płace
 • doradztwo podatkowe
 • usługi prawne
 • pozyskiwanie funduszy unijnych
 • BHP
 • zwrot podatku w kraju i za granicą

Innowacyjne rozwiązania:

 • dostęp do internetowego Panelu Klienta i Twojej księgowości z poziomu komputera, smartfona i komórki 24/h
 • przydzielony indywidualny doradca (księgowy)
 • możliwość dojazdu do klienta
 • wysyłka i odbiór dokumentów przez kuriera w cenie usługi

Jeżeli chcesz skorzystać z naszej oferty lub potrzebujesz usługi, której nie ma w naszym wykazie, skontaktuj się z nami - dołożymy wszelkich starań aby pomóc rozwiązać każdy problem księgowy.

Jedną z podstawowych form działalności naszej Kancelarii jest prowadzenie księgowości podmiotów gospodarczych. W jej ramach wykonywane są czynności księgowe przez wyznaczonego dla danego Klienta, obsługującego go księgowego, pod stałym nadzorem doradcy podatkowego. Na podstawie dostarczanych przez Klienta lub odbieranych przez Kancelarię na jego życzenie dokumentów, dokonywane są zapisy zgodne z wymogami ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych. Ostatecznym wynikiem pracy jest składanie w imieniu Klienta sprawozdań i deklaracji podatkowych, na podstawie udzielonych pełnomocnictw. Wykonujemy także usługi w zakresie wypełniania obowiązków związanych z funkcją płatnika podatku od wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców.

Rozliczamy również składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, oferujemy doradztwo i pomoc w procesie planowania rozwoju firmy poprzez analizę podatkową podejmowanych przedsięwzięć gospodarczych. Rozliczenia z ZUS-em za pomocą Internetu przy użyciu Programu Płatnika i Teletransmisji funkcjonują u nas już od 1999r. Prowadzimy współpracę z wieloma podmiotami gospodarczymi w zakresie obsługi księgowej, podatkowej i finansowej.

Bezpieczeństwo. Na podstawie obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 5 lipca 1996 o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2002r. nr 9, poz. 86), doradcy są zobligowani do corocznego zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu, która jest dla Klienta gwarancją zrekompensowania strat finansowych powstałych w wyniku działalności doradcy przy wykonywaniu zlecenia. Inne podmioty oferujące tylko usługi księgowe, nie mają obowiązku ubezpieczenia oraz prawa (zgodnie z w/w ustawą) do udzielania Klientom porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych. Dlatego wszelkie konsekwencje działalności podmiotów nieubezpieczonych, wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zleconych czynności zawsze obciążają Klienta.