WINDYKACJA

Windykacja jest działaniem, którego efektywność ma szczególny wpływ na kondycję finansową przedsiębiorstwa.

Nasza usługa obejmuje kompleksowe działania na wszelkich etapach: poszukiwanie majątku, negocjacje z dłużnikiem, prowadzenie postępowania sądowego na rzecz Klienta, aktywny udział w czynnościach komorniczych.

Realizujemy windykację terenową, w bezpośrednim kontakcie z dłużnikiem, co gwarantuje najlepsze rezultaty.

Dzięki opracowywaniu indywidualnego scenariusza działań dla każdej powierzonej wierzytelności wyróżniamy się na rynku wysoką skutecznością. Każdy Klient ma możliwość ustalenia zakresu działań, które będą podejmowane wobec jego kontrahenta.

Wynagrodzeniem jest prowizja na zasadzie success fee, należna wyłącznie od kwot odzyskanych. Dodatkowo oferujemy opcję kredytowania kosztów wpisu sądowego w przypadku konieczności wszczęcia postępowania.

KORZYŚCI KORZYSTANIA Z USŁUG WINDYKACJI:

  • kompleksowa obsługa (na etapie polubownym, sądowym i komornicznym)
  • brak obciążenia pracowników działaniami windykacyjnymi
  • dostęp on-line (możliwość bieżącego śledzenia ustaleń postępowania z dłużnikiem)
  • maksymalizacja prawdopodobieństwa odzyskania zamrożonych środków
  • lepsza rotacja należności przy stałej współpracy z nami
  • windykacja terenowa (nawiązanie bezpośredniego kontaktu oraz zawarcie porozumienia)