JAK ZAŁOŻYĆ DZIAŁALNOŚĆ

Siedziba
Planując założenie działalności gospodarczej, musimy określić jej siedzibę – adres, pod którym dokonujemy rejestracji firmy (z reguły mieści się w nim biuro) oraz miejsce wykonywania działalności (może być takie jak siedziba, może być to adres, np. naszego sklepu czy zakładu produkcyjnego, warsztatu itp.).

Urząd
Te dane wypełniamy w Urzędzie Gminy (ew. Urzędzie Miasta) we wniosku CEIDG-1, czyli wniosku o wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej. Bardzo ważne jest też prawidłowe określenie zakresu działalności gospodarczej według kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Obecnie obowiązują kody z PKD 2007.

Urząd Statystyczny i ZUS
Po złożeniu wniosku CEIDG-1, Urząd Gminy przesyła jego kopie do Urzędu Statystycznego raz do ZUS. Otrzymujemy dokument potwierdzający: Zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod nr…, następnie czekamy na otrzymanie pisma z Urzędu Statystycznego z naszym numerem REGON.
Jesteśmy zobowiązani do złożenia w ZUS zgłoszenia do ubezpieczeń na druku ZUS ZUA.

Urząd Skarbowy
Konieczne jest też zgłoszenie do Urzędu Skarbowego, jeśli wybieramy formy opodatkowania: Ryczałt ewidencjonowany, Kartę Podatkową lub Zasady ogólne wg stawki liniowej 19%. Jeśli zamierzamy być płatnikiem VAT, musimy zgłosić to także do US na druku VAT-R. Gdy nie posiadamy nadanego numeru NIP, musimy o niego wystąpić – jest niezbędny do prowadzenia działalności gospodarczej.

Inne zezwolenia
W niektórych typach działalności konieczne jest także złożenie wniosku do SANEPIDU oraz uzyskanie zezwoleń i koncesji. Jeśli zatrudniamy pracowników, w ciągu 30 dni musimy powiadomić o tym Państwową Inspekcję Pracy.

Opisany powyżej tok postępowania nie wyczerpuje wszystkich możliwości i obowiązków rejestrującego firmę, dużo zależy od rodzaju i formy działalności gospodarczej. Stąd przed podjęciem pierwszych kroków w rejestracji firmy warto zasięgnąć profesjonalnej porady, dzięki której poznamy wszystkie wymogi oraz obowiązujące terminy i sposoby wypełniania dokumentów.

Zapraszamy do kontaktu, nasza firma pomoże Państwu przebrnąć prawidłowo przez wszystkie procedury.